Student Conference 2013

כנס האגודה הישראלית לסטודנטים לפיסיקה מיועד לסטודנטים מצטיינים לקראת סוף התואר הראשון או תחילת התואר השני, ונועד לחשוף את הנושאים החמים בכל תחומי המחקר בפיסיקה. בכנס מופיעים פיסיקאים בכירים, מרחבי הארץ, מהתחומים השונים בפיסיקה ומציגים את חזיתות המחקר בכל אחד מהתחומים. הכנס נועד לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות המחקר השונות ולהרחיב את השכלתם. כל מוסד שולח כ-10 סטודנטים מצטיינים לאירוע, שממומן ברובו על ידי האגודה. כנס שנת 2013 נערך במדרשת בן גוריון בשדה בוקר.

תכנית הכנס

רשימת מרצים ונושאי הרצאה