Student Conference 2017

כנס האגודה הישראלית לסטודנטים לפיסיקה מיועד לסטודנטים מצטיינים הנמצאים בשלבי סיום התואר הראשון או בתחילת התואר השני, ונועד להציג בפניהם את תחומי הפעילויות השונים בפיזיקה. בכנס מופיעים פיזיקאים בכירים, מכל המוסדות בארץ, המציגים את חזיתות המחקר בכל אחד מהתחומים.

הכנס נועד לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות המחקר שונות ולהרחיב את השכלתם.

הכנס יתקיים באכסניית האבירים בעכו, 16-17 במרץ.

the IPS Student conference 2017

 תכנית הכנס:

יום חמישי 16/3/2017

10:30-11:00 קבלת פנים ודברי פתיחה

11:00-11:40 פרופ' שלמה רזמט - הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, "Novel frontiers in Quantum Field Theory''

11:40-11:50 עידו שוורץ - הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, "מכונת תפירה לשזירת פוטונים"

11:50-12:00 הפסקה

12:00-12:40 ד"ר בועז כץ - מכון וייצמן למדע, "אנחנו לא יודעים איך סופרנובות מתפוצצות"

12:40-12:50 יעקב פאירמן - אוניברסיטת תל אביב, "גלקסיות קטנות - בעיות גדולות"

12:50-13:50 ארוחת צהריים

13:50-14:30 מר אמנון הררי - ראש תכנית החלל, "המסלול האלטרנטיבי"

14:30-14:40 מיכל סחף - האוניברסיטה העברית ירושלים "מכניקה של גדילת עלים"

14:40-14:50 הפסקה

14:50-15:30 ד"ר בינה קליסקי - אוניברסיטת בר אילן, "Using a quantum interference device to image magnetism at the nanoscale"

15:30-15:40 יעקב יודקין - אוניברסיטת בר אילן, "אטומים קרים"

15:40-16:40 הפסקת קפה והתארגנות בחדרים

16:40-17:20 פרופ' גיא רון - האוניברסיטה העברית, "Modern Day Nuclear Physics - Perspectives and Challenges"

17:20-17:30 זיו מאיר - מכון וייצמן למדע, "מדוע יון באמבט מתחמם?"

17:30-17:40 הפסקת קפה

17:40-18:20 ד"ר איתן גרוספלד - אוניברסיטת בן גוריון, "Fantastic quasi-particles and where to find them: solid" "state physics in the 21st century"

18:20-18:30 יעקב כליארון- אוניברסיטת בן גוריון "תרמואלקטריות במוליכי על"

18:30-18:40 הפסקת קפה

18:40-19:20 ד"ר חיים סוכובסקי - אוניברסיטת תל-אביב, "Nanophotonics and matter -materials– new frontiers in the science of light-metter interaction"

19:20-19:45 שאלות

19:45-20:45 ארוחת ערב

20:45-22:15 פאנל חגיגי - כל מה שרצית לדעת על השתלמות לתארים גבוהים בפיזיקה על כוס יין

יום שישי 17/3/2017

07:30-08:15 ארוחת בוקר

08:15-08:30 פינוי חדרים

08:30-10:30 סיור: אולמות האבירים, הבזאר התורכי ומנהרת הטמפלרים

11:00 סיום והסעה לתחנת הרכבת