June 22, 2017

June 22, 2017

 

 

‏‏יום שני 19 יוני 2017

 

גילוי דעת מטעם החברה הישראלית לפיסיקה

 

חופש מחשבה ושיח פתוח הן נשמת אפה של חברה דמוקרטית רודפת אמת.

כל מחקר שהאמת נר לרגליו נסמך על החופש האקדמי. חופש אקדמי אינו מחליף חשיבה ביקורתית, וערעור על מוסכמות, אלא נסמך עליהם.

ההיסטוריה זרועה מחקרים שאתגרו את גבולות השיח, ויכלו להם מפני שנשאו גרעין של אמת ותובנה מושתתת עובדות.

הטלת מגבלות על החופש האקדמי מטעמי השקפה פוליטית, אמונה, לאום ומגדר פוגעת במחקר אוביקטיבי, אוניברסלי ופורץ דרך, כמו גם ביכולת להנחילו לדורות החוקרים העתידיים.

החברה הישראלית לפיסיקה דוחה הכתבה של קוד אתי על ידי גורמים פוליטיים וקוראת לשמור על שוויון ההזדמנויות המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה.

החברה הישראלית לפיסיקה קוראת להגן על החופש האקדמי של כל חוקר וחוקרת.

 

פרופ' (אמריטוס) יוסי אברון, הטכניון,  נשיא

פרופ' חבר אבישי גל ים,  מכון ויצמן, סגן נשיא

Newsletter Items: