July 4, 2017 שיתוף פעולה בין האגודה הישראלית לפיזיקה לבין הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך

July 4, 2017 שיתוף פעולה בין האגודה הישראלית לפיזיקה לבין הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך

שלום רב,

מצ"ב פניה של משרד החינוך  לשיתוף פעולה בין האגודה הישראלית לפיזיקה לבין הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך לעידוד התכנית החדשה  - "פיזיקה מחקרית".

תכנית ייחודית ויוקרתית זו פותחת בפני התלמידים והמורים צוהר לעולם המחקר המדעי במטרה להעלות את עניין התלמידים בפיזיקה.

משרד החינוך מבקש את עזרת המאגודה באיתור מנחים למורים אשר מיישמים את התכנית במוסדות הלימוד השונים. 

 לפרטים נוספים  

https://drive.google.com/file/d/0B86JSE7QcrHDSTdWZE5UZlFPRXM/view?usp=sharing

בברכה, 

החברה הישראלית לפיזיקה. 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החברה הישראלית לפיזיקה

Newsletter Items: