July 12, 2017 -Update

July 12, 2017 -Update

אל: חברי האגודה הישראלית לפיזיקה

 

 הנדון: עדכון תקנון החברה - נוסח מעודכן

חברים יקרים, 

***שימו לב כי העותק שונה - ולכן ניתן להחזיר את הצבעתכם עד ל 25/07/2017 ולא כפי שצויין במייל הקודם.

 

תקנון החברה הישראלית לפיזיקה עודכן בפעם האחרונה בשנת 2001

התקנון הקיים מיושן. הוא קובע את כתובת האגודה בתיבת דואר בירושלים שלאף אחד מחברי ההנהלה הנוכחית אין גישה אליה.  התקנון גם קובע שהצבעות באגודה תעשינה בשיטה מסורבלת ומיושנת.

בדיון במועצה הוחלט שיש לעדכן את התקנון.

התקנון הישן והחדש מצורפים בלוטה, ואנחנו מבקשים מהחברים להצביע  ולאשר את  התקנון  החדש.

השינויים העיקריים בתקנון: 

    • התקנון מעדכן את כתובת האגודה
    • התקנון מאפשר הצבעות בדואר אלקטרוני
    • התקנון קובע שחברי המועצה יבחרו מתוך חברי האגודה שהיו חברים במשך שלוש שנים
    • התקנון אינו מאפשר לחברים נלווים (כאלה שאינם פיזיקאים) להיבחר למוסדות האגודה
    • הפרוטוקולים של ישיבות המועצה והועד המנהל ישמרו באתר המרשתת של האגודה 

 

כמו כן תוקנו טעויות דפוס וניסוח קלוקל

כיון ששינוי התקנון דורש שההצבעה תיעשה לפי התקנון הקיים אנו מבקשים את הצבעתכם בשיטת המעטפות הכפולות.

יש לשלוח את ההצבעה –בעד\נגד במעטפה כפולה לידי מזכירת האגודה הגברת אביטל רוזנטל, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון, 3200003, חיפה עד לתאריך 20 ביולי 2017.

בברכה, 

יוסי אברון

 

מצ"ב לינק לצפייה בתקנון החדש

https://drive.google.com/file/d/0B86JSE7QcrHDTTZQV1BJWjZhV0E/view?usp=sharing

מצ"ב לינק לצפייה בתקנון משנת 2001

https://drive.google.com/file/d/0B86JSE7QcrHDZVVRenZDdk9IU1k/view?usp=sharing

Newsletter Items: