IPS Newsletter 29 September, 2016

IPS Newsletter 29 September, 2016

 

 שנה טובה ומבורכת

שנת בריאות, שלום, עשייה, צמיחה והישגים

לכם ולבני משפחותיכם


פרופ' ירון עוז

נשיא האגודה הישראלית לפיסיקה
                                                   

IPS 2016 announcement

Dear Colleague,

It is our pleasure to announce the 62nd annual meeting of the Israel Physical Society which will take place on

Dec. 25, 2016 at Tel Aviv University.

Our morning keynote speakers will be Nathan Seiberg (IAS, Princeton) and David Weitz (Harvard).

Further details about the program can be found here

This year our meeting will take a special form and will lie at the interface of Physics and Art. We will have musical interludes in the morning and evening sessions as well as an art exhibition by artist Ted Barr who will also speak in the evening session.

The evening session will be opened to the public and will host Mario Livio (STScI) as the keynote speaker (who will give a talk based on his bestselling book, "Brilliant Blunders". We strongly encourage all of the IPS members to participate in the evening session.

Registration is now open here

Abstract submission is open here

Important deadlines:

The discount early bird registration is 15/11/2016

Regular regitration: 15/12/2016

Abstract submission: 30/11/2016

Please encourage all students and postdocs to register and submit abstracts and feel free to contact us should you have any further questions.

With a Happy New Year greetings we look forward to seeing you at TAU soon,

The organiizing committee.

Tomer Volansky (chair)

Haim Suchowski (chair)

Roy Beck

Lev Vaidman

Daniella Gabrielovitch (administration)

Michal Nissanov (administration)

Newsletter Items: