IPS Newsletter 8 September 2015

IPS Newsletter 8 September 2015

 

 שנה טובה ומבורכת

שנת בריאות, שלום, עשייה, צמיחה והישגים

לכם ולבני משפחותיכם


פרופ' ירון עוז

נשיא האגודה הישראלית לפיסיקה
                                                   


Newsletter Items: