Finishing your degree? Looking for a job? bring your CV to IPS 2015

Finishing your degree? Looking for a job? bring your CV to IPS 2015

 


 

IPS 2015 יריד תעסוקה בכנס

 

 הקריה למחקר גרעיני בנגב (קמ"ג) מציעה הזדמנות יחודית להשתלב בעבודת מחקר מאתגרת ומעניינת

בעלת חשיבות לאומית מהמעלה הראשונה

קיימות מספר משרות פנויות במחלקה לפיזיקה בקמ"ג, המאפשרות שילוב של עבודת מחקר עיונית/ניסיונית וכן קשרי מחקר עם האקדמיה, כולל שבתונים

בנוסף העבודה מקנה יציבות ובטחון כלכליים

הפניה מיועדת לבעלי/בעלות תארים מתקדמים בפיזיקה. תינתן עדיפות לבעלי/בעלות תואר שלישי ומעלה.   קיימות מספר משרות פנויות בפיזיקה בקמ"ג המאפשרות שילוב של עבודת מחקר עיונית/נסיונית וכן קשרי מחקר עם האקדמיה כולל שבתונים

Newsletter Items: