פרופסור אמריטוס יוסף אמרי

פרופסור אמריטוס יוסף אמרי

 פרופסור אמריטוס יוסף אמרי, הלך לעולמו, טז בסיון, 29 מאי 2018.

פרופסור אמרי, היה בין האבות המיסדים של הפיסיקה המזוסקופית ותרם תרומה משמעותית להתפתחות ופריחת השטח בארץ ולמעמדה הבינלאומי המוביל של ישראל בתחום. העמיד דורות של תלמידים ושדרה של חברי סגל. 

 פרופסור אמרי היה פרופסור באוניברסיטת תל-אביב ובמכון ויצמן.  הוא זכה בפרסים  רבים ביניהם זוכה בפרס ישראל לשנת 2001, ופרס וולף לשנת 2016,  חבר האקדמיה הישראלית למדעים וכמו כן היה חבר האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית.

 

יהי זכרו ברוך

Newsletter Items: