בחירות למועצה - האגודה הישראלית לפיזיקה

בחירות למועצה - האגודה הישראלית לפיזיקה

חברי אגודה נכבדים, 

מצ"ב טופס הצבעה אלקטרוני עם מועמדי הועד המנהל למועצת האגודה הישראלית לפיזיקה. 

https://forms.gle/apprbZmXG8u7QzRN6

 

אנא הצביעו בעד או נגד עבור כל מועמד. הבחירות הינן חשאיות.

בנוסף תתאפשר הצבעה בישיבה האסיפה השנתית של הועד המנהל אשר תתכנס בכנס האגודה השנתי שיתקיים ב17/2 במכון וייצמן.

בברכה,

 אביטל רוזנטל

מזכירת האגודה הישראלית לפיזיקה

Newsletter Items: